CITACE Z KOMIKSU: Jen jsem tě spatřil a hned jsem poznal, čím jsi byl v civilu: špiclem. Nezapírej! Vyznám se v tom.